Hvordan jobber vi

VÅRE AKTIVITETER

HVA VI JOBBER MED


PVI har mange forskjellige saker på arbeidsbordet. Noen saker er av slik karakter at det må påregnes at det tar lang tid før man kan forvente resultater. Allikevel er det viktig å ha kontinuitet på disse sakene. Ikke minst fordi disse sakene må "holdes varme" overfor de til en hver tid aktuelle politiske komiteer, politikere og utvalg. Som kjent er det til tider store utskiftninger politisk. Andre saker kan ha kortere horisont, og det er her forventninger om å nå frem uten for omfattende prosesser. PVI er også aktiv inn mot det offentlige som jobber med digitale løsninger for folket, og vi tilfører disse prosjektene viktig informasjon om hvilke utfordringer det digitale Norge kan ha for vår brukergruppe - og oss verger.


Under er en liten opplisting som gir en oversikt over hva vi har fått til og hva vi jobber for å få til. Stikkord er TÅLMODIGHET.

UTFØRT


 • DNB Vergeportal – utvikling.
 • Profesjonsforsikring – egen via Kapitol forsikringsmegling.
 • Kollektiv medlem av SMB.
 • SMB (bedriftsforbundet) – Forsikringer og politisk arbeid.
 • Svart på relevante offisielle høringer.
 • Politiske møter med Stortingspolitikere.
 • Politiske møter med Statssekretærer.
 • Møte med tidligere statsminister Erna Solberg.
 • Innlegg på høring om statsbudsjett i justiskomiteen.
 • Utallige møter med SRF.
 • Innlegg og debatt på Arendalsuka 21/22.
 • Representantforslag om vergemål.
 • Deltagelse i FUFINN referansegruppe.
 • Laget «brukerreiser» i SRFs opplæringsmodul.
 • Referanse for SRFs «med den andre for øye».
 • Tilbakemelding SRF om språkbruk i meldinger.
 • Bekymringsmeldinger 1-5.
 • Brosjyre med info om PVI.
 • Egen Facebook gruppe som er svært aktiv.
 • Mye henvendelser fra profesjonelle verger – mye frustrasjon.
 • Egen «verge app» for effektivisering av arbeidet.


AKTIVITETER 2022


 • uke 44 Sendt bekymringsmelding til Justis departement.
 • uke 44 Møte med Justiskomiteens medlem Unnerland fra SV ad Vergemål.
 • uke 44 Høringsuttalelse Prop. 141L (2021-2022) Endringer i Vergemålsloven.
 • uke 44 Bekymringsmelding Digitalisering.
 • uke 44 Digitalt Informasjonsmøte for Profesjonelle verger i Agder.
 • uke 43 Deltatt med innlegg i Justiskomiteens budsjetthøring. Se video
 • uke 42 Digitalt Informasjonsmøte for Profesjonelle verger i Trøndelag.
 • uke 40 Nettkurs "Hvordan få betalt for faktisk utført vergearbeid"
  Tips og muligheter.
 • uke 40 Digitalt Informasjonsmøte for Profesjonelle verger i Rogaland.
 • uke 39 Møte med Justisfraksjonen i Høyres Stortingsgruppe.
 • uke 37 Digitalt medlemsmøte.
 • uke 35 Bekymringsmelding ad FUFINN og fremtidens digitaliserte vergefullmakter.
 • uke 34 Møte med DNB ad eFaktura.
 • uke 34 Høringsuttalelse digdir om bruk av taushetsbelagt informasjon i Folkeregisteret.
 • uke 33 Deltagelse med debatt på Arendalsuka 2022. Se Video
 • uke 25 Møte med Justisdepartementet sivilavdelingen og Statssekretær for Justisministeren Hr Vika.
 • uke 25 PVI Strategisamling Gardemoen. 
 • uke 12 Høringsuttalelse om endring taushetsplikt og digitalefullmakter.
 • uke 10 Årsmøte PVI.
 • uke 8 Fysisk og digitalt møte med Faste Verger i Rogaland.
 • uke 7 Melding til SRF Hvordan forholde oss til GDPR.
 • uke 6 Digitalt møte med alle Statsforvaltere - Info om PVI.
 • uke 4 Møte med DigDir og KMD on digitalisering. 
 • uke 2 Purring Justisdepartementet for status på Høring om vergegodtgjøring. 

 

PÅ ARBEIDSBORDET


 • DNB Vergeportal – fortsatt utvikling og samarbeid med DNB.
 • Forsikring – videre utvikling.
 • SMB Norge AS - politisk påvirkning og media kontakt.
 • Innlegg og debatt på Arendalsuka 2023.
 • Har kontakt med tidl. statsråder som bistår (Oslo/Rogaland).
 • Svarer på relevante høringer.
 • Påvirkning av Stortingspolitikere - møter – kontinuerlig prosess.
 • Politiske møter med Statssekretærer og Justisminister.
 • Følge opp representantforslag om vergemål.
 • Innlegg på høring statsbudsjett i justiskomiteen.
 • Foredrag på SMB Norges jubileums arrangement.
 • Bekymringsmeldinger fortsetter og har lang liste her.
 • Arbeide for likhet for loven i spørsmål om godtgjøringspraksis
  – store ulikheter.
 • Prosjekt Digitalisering – i regi av DIGDIR – MINID skal bort/BANKID problem/digitale postkasser.
 • Aktiv Facebook gruppe for medlemmer.
 • Utarbeide ny nettside med info om PVI for profesjonelle verger.
 • Eget område på nettside med råd og tips om praktisk vergemål (pålogging for medlemmer).
  • Rekruttering av verger til PVI.


  AKTIVITETER 2023


  Januar: Arbeid med L141 og spørsmål til Justiskomite/justisminister møter med medlemmer i justiskomite

  30.1 styremøte
  1.2     informasjonsmøte PVI ny medlemmer
  7.2     informasjonsmøte PVI ny medlemmer
  13.2    Møte med venstres rep. i justiskomite om L141
  14.2    informasjonsmøte PVI ny medlemmer
  15.2    10 års digital jubileumsmarkering
  17.2    Møte om justiskomiteen og fremdrift L141
  Febr    flere møter med NAV om vergers behov for tilganger og annet
  Febr    Flere møter med DNB om nye funksjonerr i vergeportalen
  27.2    PVI styremøte
  3.3     møte med justiskomiteens leder om L141
  7.3     Årsmøte PVI
  14.3    Konstituering - styremøte

  21.3    PVI medlemsmøte - årsrapportering tips og triks

  31.3    Sendt ut spørreundersøkelse til faste verger

  11.4    Åpent medlemsmøte og innspill på hvordan få mer ut av dine

              vergemål økonomisk - jobbe effektivt

  9.5       Åpent medlemsmøte - praktiske tips til å få et nettverk av hjelpere

  23.5     PVI møte med Statsforvalter i Oslo og Viken

  31.5      PVI møte på Stortinget med FRP's representanter Tor Andre

               Johnsen og Per Willy Amundsen, Justiskomiteen.