Sammen står vi sterkere

PROFESJONELLE
VERGERS INTERESSEORGANISASJON

Profesjonelle verger i Norge


Det er i dag ca. 1000 profesjonelle verger i Norge.

Disse vergene håndterer ca. 30.000 vergehavere.


Rundt 350 verger har dette som sin eneste jobb – øvrige 650 som en deltidsjobb.


Vergens rolle bidrar til at samfunnet sparer store summer innen offentlig forvaltning.


Vergenes honorarer og betingelser har ikke vært endret siden 2004.


PVI har beregnet at verger utfører  dugnadsarbeid  for ca 100 millioner årlig!


Det er dette PVI jobber for å få endret.


Sterkere sammen!

Bruk knappen under for å bli medlem

Kontakt oss